Inhibicja proteazy cysteinowej Plasmodium vinckei leczy malarię.

Intraerytrocytarne pasożyty malarii degradują hemoglobinę jako główne źródło aminokwasów do syntezy białek pasożytniczych. Wcześniej zidentyfikowaliśmy trofozoitową proteinazę cysteinową Plasmodium falciine jako przypuszczalną hemoglobinazę i pokazano, że specyficzne inhibitory tej proteinazy blokują hydrolizę globiny i rozwój hodowanych pasożytów. Pokazujemy teraz, że pasożyt Plasmodium vinckei mysiej malarii ma analogiczną proteinazę cysteinową o podobnych właściwościach biochemicznych do proteinazy P. falciparum, w tym optymalne pH kwasu, preferuje peptydowy substrat proteolityczny benzyloksykarbonyl (Z) -Phe-Arg-7- amino-4-metylocukarynę, a hamowanie nonomolarne za pomocą siedmiu inhibitorów proteinaz peptydu fluorometyloketonu. Tak więc, P. vinckei oferuje modelowy system do testowania in vivo właściwości przeciwmalarycznych inhibitorów proteazy cysteinowej. Jeden z badanych inhibitorów proteinazy, mocznik morfolinowy (Mu) -fenylo-fenyloalanina (HPhe) -CH2F silnie hamował białko cysteinowe P. vinckei in vitro i szybko blokował aktywność proteazy cysteinowej pasożyta in vivo. Przy podawaniu cztery razy dziennie przez 4 dni myszom zakażonym P. vinckei, Mu-Phe-HPhe-CH2F powodował długotrwałe leczenie u 80% leczonych zwierząt. Wyniki te pokazują, że inhibitory proteinaz peptydowych mogą być skutecznymi związkami przeciwmalarycznymi in vivo i sugerują, że proteinaza cysteinowa P. falciparum jest obiecującym celem dla chemioterapii.
[podobne: koszałka tczew, borg warner jasionka, atom gliwice ]