Inhibityna: swoisty inhibitor wymiany sodu i sodu w erytrocytach.

Inhibitor niewrażliwej na ouabainę wymiany sodu / sodu w erytrocytach został wyizolowany z białkowych promielocytów. Aby zbadać specyficzne działanie tego inhibitora, nazwanego inhibitiną, przeprowadzono eksperymenty transportu sodu w ludzkich erytrocytach. Inhibityna zmniejszała niewrażliwy na ouabainę dwukierunkowy transport sodu. Nie zmieniało strumienia netto sodu, nie miało znaczącego wpływu na napływ rubidu i nie hamowało aktywności ATPazy sodowo-potasowej. Badano hamujące działanie inhibitiny na wymianę sodu / sodu i na wymianę sodu / litu w 140 mM sodu i na podłożach nie zawierających sodu. W obecności sodu hamowana jest redukcja wypływu sodu i litu do obserwowanej w podłożu nie zawierającym sodu. Inhibityna nie wykazała zmniejszenia wypływu sodu lub litu, gdy sodu zastąpiono chlorkiem choliny lub Mg2 +. Gdy inhibitynę połączono z jednym lub większą liczbą innych inhibitorów transportu (tj. Ouabain, furosemid lub bumetanid i amiloryd), jego składnik hamujący pozostał wyraźny i nie pokrywa się z działaniem innych inhibitorów. Badania te pokazują, że inhibityna jest swoistym inhibitorem mediowanych nośnikiem procesów wymiany sodu i sodu oraz sodu i litu w ludzkich erytrocytach.
[podobne: mediklinika szczecin, borg warner jasionka, zoz nidzica ]