przychodnia lekarska gdynia karwiny ad 5

Prace związane z zapewnieniem usług oceny i zarządzania różniły się także w przypadku wizyt z równymi sobie spotkaniami, ale o różnych cechach. Zbadaliśmy kilka cech, które są wskaźnikami złożoności, ale które są łatwe do zmierzenia, łatwe do zarejestrowania, klinicznie znaczące i weryfikowalne. Jak pokazano w Tabeli 3, która porównuje całkowitą pracę wykonaną podczas różnego rodzaju wizyt, które trwały tyle samo czasu, cztery charakterystyczne cechy wizyty były ważne w przewidywaniu całkowitej pracy: czy pacjent był nowy czy ustalony, czy lekarz rozpoczynał lub kontynuował leczenie, niezależnie od tego, czy pacjent został skierowany przez innego lekarza i czy lekarz widział pacjenta w poszukiwaniu nowego lub istniejącego wcześniej problemu. Na przykład wśród wizyt obejmujących 15-minutowe spotkania całkowita liczba prac była o 23% większa w przypadku wizyt u nowych pacjentów niż w przypadku wizyt u lekarza z ustalonymi pacjentami, o 30% większa w przypadku wizyty początkowej niż w przypadku wizyty kontrolnej w szpitalu, o 36% w porównaniu z początkowymi wizytami. niż w przypadku konsultacji uzupełniających, o 22% więcej w przypadku konsultacji wstępnych niż w przypadku niekonsultatywnych wstępnych wizyt w szpitalach oraz o 10% w przypadku wizyt u urzędników z uznanymi pacjentami, w których rozwiązano nowe problemy, a nie wcześniej. Wszystkie te różnice były statystycznie istotne. Przy dłuższych spotkaniach różnice w całkowitej liczbie pracy wśród tych typów wizyt były nieco większe.
Inne cechy wizyty lub pacjenta, które badaliśmy w badaniu, nie były istotne w przewidywaniu pracy. Ani miejsce świadczenia usług (biuro lub szpital), ani wiek pacjenta nie miały istotnego wpływu na całkowitą pracę (tabela 3). W przypadku wizyt z spotkaniami o tej samej długości, całkowita liczba prac była podobna w przypadku początkowych wizyt w szpitalu i wizytach biurowych z nowymi pacjentami, a także w przypadku wizyt kontrolnych w szpitalu i wizyt u lekarza z ustalonymi pacjentami. Łączna liczba prac była również podobna w przypadku wizyt u pacjentów w różnych grupach wiekowych: 40 lub młodszych, 41 do 64, 65 do 74 i 75 lat lub starszych.
Chociaż całkowita praca związana z wizytą różniła się w zależności od tego, czy pacjent miał istotne upośledzenie poznawcze czy fizyczne, wpływ tej zmiennej był niewielki i niespójny. Na przykład całkowita ilość pracy podczas wizyt w gabinecie z ustalonymi pacjentami obejmującymi 15-minutowe spotkania była o 8% większa, gdy pacjenci byli upośledzeni, niż gdy byli nieuszkodzeni (Tabela 3). W przypadku 60-minutowych spotkań przewidywane wyniki były o 8% mniejsze, gdy pacjenci byli upośledzeni.5
Dyskusja
Przyjęcie w 1989 r. Programu opłat opartego na zasobach przez program Medicare wymagało zmian w kodeksach lekarzy wykorzystywanych do wystawiania rachunków za usługi oceny i zarządzania4. Przy pomocy poprzedniego systemu kodowania bieżącej proceduralnej lekarzy w różnych częściach kraju i różnych specjalnościach wykorzystywał te same kody do naliczania opłat za wizyty u pacjentów, które różniły się znacznie pod względem ilości pracy. Ta zmiana może być uwzględniona w ramach zwyczajowego, przeważającego, uzasadnionego systemu płatności, w którym opłaty za usługę o danym kodzie różniły się w zależności od specjalizacji i miejsca, nie byłoby sprawiedliwe w ramach harmonogramu opłat, który przypisałby pojedynczy zasób. – wartość względna dla każdego kodu wizyty w kraju i zastosowała tę wartość do lekarzy we wszystkich specjalnościach .4,5
Aby sprostać wymaganiom harmonogramu opłat Medicare i zniechęcić do up-kodowania (użycie kodu wyższego poziomu niż to było uzasadnione) i nadpłaty, HCFA i American Medical Association, za pośrednictwem panelu redakcyjnego Current Termi- nologii Terminologicznej, wprowadzono nowe i stopniowo coraz bardziej złożone wytyczne dla usług oceny i zarządzania kodowaniem
[więcej w: alprazolam, cilostazol, Leukocyturia ]
[hasła pokrewne: sowiarnia wadowice, krioglobulinemia, grzybica ogólnoustrojowa objawy ]