przychodnia lekarska gdynia karwiny ad 6

Dekonstruując różne elementy wizyt w ich komponentach, wytyczne te bazują na kodowaniu, a co za tym idzie płatności, na szczególnej mieszance usług oceny i zarządzania, które są dokumentowane i wykonywane. W 1991 r. Członkowie Komisji Kontroli Płatniczej Lekarza wyrazili zaniepokojenie tym podejściem do kodowania, ponieważ system wydawał się wprowadzać pewien stopień złożoności poza to, co było konieczne i zagrozić celom związanym z reformą kodowania4. Teraz, ostatnio proponowane poprawki do tych wytycznych wywołały wrzask wśród lekarzy. Krytycy twierdzą, że wytyczne są niezgodne z uzasadnieniem klinicznym, zniekształcają uzasadnione cele dokumentacji medycznej, nie prowadzą do godziwej rekompensaty i źle reagują na problem nadużyć finansowych i nadużyć w rozliczeniach. Nasze badanie, które zostało przeprowadzone w celu dostarczenia Komisji Kontroli Płatniczej Lekarzowi informacji, które byłyby pomocne w rewizji kodów dla harmonogramu opłat Medicare, nie wspiera domyślnej przesłanki wytycznych w aktualnej procedurze terminologicznej – że praca związana z wizytami pacjentów zależy od konkretnego połączenia usług oceny i zarządzania. Zamiast tego, zgodnie z wynikami Hsiao i wsp., 6 nasze wyniki pokazują, że czas spotkania jest najważniejszym predyktorem całkowitej ilości pracy wykonanej podczas wizyty. Jedyne inne istotne zmienne, które zidentyfikowaliśmy, odnoszą się do różnic w rodzaju wizyt (nowi kontra ustaleni pacjenci, początkowa a kontynuacja opieki szpitalnej, nowe vs wcześniej istniejące problemy i konsultacje vs. wizyty niekonsultancyjne).
Odkrycia te sugerują, że wymagania systemu płatności opartego na zasobach mogą zostać spełnione za pomocą znacznie prostszego podejścia niż stosowane przez HCFA i bieżącą terminologię proceduralną. Całkowita liczba prac związanych z zapewnieniem usług oceny i zarządzania w praktyce może być dokładnie odzwierciedlona przez schemat kodowania oparty na blokach czasu spotkania i ograniczonym zestawie typów wizyt. Taki system zawierałby oddzielne kategorie oceny i kody zarządzania dla różnych rodzajów wizyt (np. Pierwsza wizyta, konsultacja, wizyta u ustalonego pacjenta w celu znalezienia nowego problemu i wizyta kontrolna w przypadku istniejącego problemu). Każda kategoria odwiedzin będzie zawierała zestaw kodów odzwierciedlających bloki czasu spotkania, które są znaczące w praktyce (np. 5, 15, 30, 60 i 90 minut). Chociaż schemat kodowania byłby oparty na rodzaju wizyty i blokach czasu spotkania, zwrot byłby obliczany w celu odzwierciedlenia całkowitej pracy (tj. Pracy wykonanej przed, w trakcie i po spotkaniu twarzą w twarz z pacjentem) związane ze średnim czasem spotkania dla bloku. Usługi techniczne i procedury zapewnione podczas wizyty będą nadal podlegały odrębnemu zwrotowi.
System ten rejestrowałby różnice w ilości pracy w sposób, który byłby klinicznie znaczący i łatwy w użyciu dla lekarzy. Panel doradczy Komisji Kontroli Płatniczej Lekarza, złożony z lekarzy, stwierdził, że różne kategorie wizyt można określić jasno i weryfikowalnie, a czas spotkania był jasnym pojęciem, które lekarze mogli interpretować w sposób jednolity i dokładnie oszacować.5 Ponadto, w praktyce , wizyty są zazwyczaj planowane zgodnie z blokami czasu spotkania.
Chociaż każdy system, w tym ten, który proponujemy, podlega oszustwom i nadużyciom, uważamy, że odwrotna relacja między pracą na minutę (intensywność pracy) a długością spotkania (czas spotkania) zachęciłaby do efektywnej praktyki i zniechęciła do up-kodowania
[więcej w: alprazolam, disulfiram, ambrisentan ]
[podobne: borg warner jasionka, przychodnia gdynia karwiny, śniadecja ]