Inne potencjalne geny dominujące z niepełną penetracją

width=300Zbadano inne odziedziczone dominujące patogenne warianty potencjalnie z udziałem LoF. Dowody na udział w patogenezie AVM stwierdzono u pacjenta AVM312, który odziedziczył heterozygotyczny wariant, c.1891G> T (p.Glu631Ter), w EGFR. Onkogenny EGFR stymuluje angiogenezę poprzez szlak VEGF. onieważ skróconego wariantu EGFR u linii zarodkowej nie odnotowano u ludzi, c.1891G> T (p.Glu631Ter) u pacjenta AVM312 sklasyfikowano jako prawdopodobny patogen i EGFR jako gen kandydujący w sygnalizacji EGF i VEGF.


Powtarzające się warianty niszczące biallelię

Aby ocenić możliwość recesywnego trybu dziedziczenia, zbadano wszystkie homozygotyczne i złożone heterozygotyczne warianty z nawracającym LoF. Złożone heterozygotyczne warianty w DSCAML1, DSCAM i PTPN13 zostały zachowane.

U dwóch niepowiązanych pacjentów, AVM106 i AVM285, zidentyfikowano identyczne złożone heterozygotyczne warianty w DSCAML1: c.5783G> A (p.Arg1928His) i c.4574G> A (p.Arg1525His), każdy odziedziczony po heterozygotycznych rodzicach nośnych. Obydwa warianty opisano w ExAC z częstością alleli <0,001 i przewidywano, że są wysoce szkodliwe (GERP ++> 4 i CADD> 30 dla obu). U pacjenta AVM226 zidentyfikowano złożone heterozygotyczne warianty c.3775G> A (p.Val1259Ile) i c.2966A> T (p.Gln989Leu) w DSCAM. DSCAML1 i DSCAM mają podobne funkcje neurorozwojowe i są niezbędne do samo-unikania w rozwijającej się siatkówce. U pacjenta AVM144, złożone heterozygotyczne warianty c.116-1G> A i c.1000T> A (p.Ser334Thr) zidentyfikowano w PTPN13.
[przypisy: borg warner jasionka, przychodnia gdynia karwiny, śniadecja ]