Prawdopodobnie patogenne odmiany de novo w ścieżkach kandydatów cz.3

width=260U pacjenta AVM457 w PREX2 zidentyfikowano wariant de novo c.3355G> A (p.Ala1119Thr) z solidnymi progami szkodliwości (SIFT = 0,1, PolyPhen2 = 0,99, GERP ++ = 4,33, CADD = 29,3). PREX2 aktywuje przekazywanie sygnałów przez PI3K poprzez hamowanie fosfatazy i homologu tensyny (PTEN35), a zarówno zarodkowe jak i mozaikowe warianty PTEN są związane z AVMs.36.

W przypadku AVM427, w ZFYVE16 zidentyfikowano wariant mutualizmu de novo c.3442G> T (p.Asp1148Tyr), który koduje endosomalne białko znane również jako endofina. ZFYVE16 jest kotwicą SMAD, która ułatwia fosforylację SMAD1, aktywując w ten sposób sygnał BMP. Oprócz sygnalizacji BMP, w której pośredniczy Smad1, ZFYVE16 również oddziałuje z Smad4, aby pośredniczyć w tworzeniu kompleksu Smad2-Smad4 i ułatwić sygnalizację TGF-β, 38 wskazując rolę regulacyjną w Sygnalizacja BMP / TGF-β.
[przypisy: sowiarnia wadowice, krioglobulinemia, grzybica ogólnoustrojowa objawy ]