Stowarzyszenie między przychodami ze szpitala for-profit a zwiększonymi wydatkami Medicare ad 6

Kiedy kontrolowaliśmy potencjalne czynniki zakłócające, wydatki były największe w obszarach, w których wszystkie szpitale były objęte prawem do zysku, pośrednie w obszarach z przychodami zarówno dla celów komercyjnych, jak i niedochodowych, a najniższe w obszarach, w których wszystkie szpitale były własność non-profit. Obszary szpitalne, w których wszystkie szpitale przeszły z organizacji non-profit na własność dochodową w latach 1989-1995, miały większy wzrost wydatków niż obszary, w których wszystkie szpitale zachowały swój status nienastawiony na zysk. Te większe wzrosty wydatków pojawiły się po konwersji na własność na zysk. Musimy rozważyć trzy wyjaśnienia naszych ustaleń. Wyższe koszty na obszarach obsługiwanych przez szpitale nastawione na zysk mogą wynikać ze specyfiki populacji Medicare obsługiwanych przez szpitale nastawione na zysk, ze specyfiki obszarów usług szpitalnych, które przyciągają szpitale dla zysku, lub z zachowań organizacyjnych rentowne szpitale.
Czy niezmierzone różnice w charakterystykach populacji Medicare w obszarach nastawionych na zysk i nienastawionych na zysk uwzględniają nasze ustalenia. Rynki szpitali dla firm osiągają wysoki odsetek zarejestrowanych HMO, a większa liczba osób zapisujących się na Medicare HMO prawdopodobnie będzie wiązać się z większym nasileniem choroby wśród beneficjentów Medicare, którzy nadal otrzymują opiekę za usługę. [25] wyższy poziom wydatków w obszarach nastawionych na zysk może odzwierciedlać większą liczbę usług wymaganych przez beneficjentów Medicare korzystających z opieki za usługi.
Różnice w charakterystykach pacjentów nie zapewnią jednak pełnego wyjaśnienia naszych wyników z kilku powodów. Po pierwsze, nasze podstawowe analizy kontrolowane pod kątem odsetka beneficjentów Medicare zarejestrowanych w HMO w każdym obszarze. Uwzględniliśmy także śmiertelność Medicare dla każdego obszaru jako współzmienną, aby kontrolować różnice w stanie zdrowia. Po drugie, jako dalszą kontrolę, powtórzyliśmy analizę z wykorzystaniem całej populacji beneficjentów Medicare w wieku 65 lat i starszych, w tym tych zarejestrowanych w HMO. Ponieważ płatności HMO dla poszczególnych zarejestrowanych osób nie są uwzględnione w plikach próbnych historii świadczeń stałych, oszacowaliśmy płatności HMO dla każdego rejestrującego HMO przy użyciu metod Administracji Finansowania Opieki Zdrowotnej. Wyniki były podobne do tych, które przedstawiliśmy. Po trzecie, ustalenie, że tempo wzrostu wydatków wzrosło po przekształceniu w status for profit, byłoby trudne do wyjaśnienia na podstawie zmian stanu zdrowia populacji na tych obszarach.
Drugim możliwym wyjaśnieniem naszych ustaleń jest to, że atrybut szpitala, inny niż własność, lub obszar, na którym się znajduje, doprowadził do wzrostu wydatków na usługi szpitalne dla celów zarobkowych. Nasza analiza uwzględniała przynależność szkół medycznych, co wiąże się ze zwiększonymi kosztami opieki szpitalnej, 27 oraz członkostwem w sieci szpitalnej, co wiązało się z niższymi kosztami28. Kontrolowaliśmy również liczbę szpitali w okolicy, liczba lekarzy na mieszkańca, stopień urbanizacji i region kraju. Najbardziej sugestywne jest jednak stwierdzenie, że wzrost wydatków w obszarach, w których szpitale przekształcone w status zarobkowy okazały się większe po konwersji
[przypisy: monoderma, dekstrometorfan, flexagen ]
[podobne: sowiarnia wadowice, krioglobulinemia, grzybica ogólnoustrojowa objawy ]